CONTACT

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
z siedzibą w Gdańsku

ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK
tel. 058-300-9000 fax. 058-3009009
www.psk.org.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w:
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000053936 (aktualny wypis)
Regon nr: 001270291
NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, Ogarna 116
nr 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
dla wpłat zagranicznych:
SWIFT: PKO PPL PW
PL 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677

Kontakty bezpośrednie:
Prezes PSK
tel.: 604 553 244
e-mail: akrolikowska@ibdim.edu.pl
tel.: 661 964 144
e-mail: sekretarz@psk.org.pl