Żegnamy naszego Kolegę - Zbigniewa Niedziółka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października zmarł nagle nasz kolega, członek PSK, Zbigniew Niedziółka.

Żegnamy naszego Kolegę - Zbigniewa Niedziółka

Zbyszek ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1982 r. i całe swoje życie zawodowe zajmował się zabezpieczeniem przed korozją - głównie statków i obiektów przemysłu morskiego, najpierw w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a potem w Stoczni Marynarki Wojennej.

Od 1995 r. był współwłaścicielem i prokurentem świetnie prosperującej firmy SAFE Co. Ltd. Sp. z o.o. działającej w kraju i za granicą. Spółka całkowicie prywatna, została stworzona przez specjalistów, którzy z sukcesem przeprowadzili wiele różnych projektów w dziedzinie budowy statków i przemyśle offshore, a także w budowie konstrukcji stalowych mostów, w konstrukcjach dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego oraz instalacji w elektrowniach.

Wszyscy pamiętamy go z jakim zaangażowaniem i ogromną znajomością tematu wygłaszał referat o produkcji swojej stoczni na tegorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego w Rynie.

Zapamiętamy go jako dobrego kolegę, przyjaznego ludziom człowieka i znakomitego fachowca.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Firmy wspierające PSK