Sympozjum Poraj

22 - 24 listopada 2017 r., Centrum Konf.-Szkoleniowe "Poraj", Jastrząb - Poraj k. Częstochowy

Sympozjum Poraj

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne (APCS-2017)   “Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej” odbędzie się tradycyjnie w Poraju, jako 435. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Tematyka Sympozjum obejmuje wszystkie aspekty badawcze, aplikacyjne, edukacyjne, ekonomiczne i logistyczne związane z korozją materiałów użytkowych, w tym materiałów metalicznych, budowlanych, tworzyw sztucznych itp. Z tego powodu adresatem Sympozjum jest kadra naukowa, inżynieryjno-techniczna i zarządzająca reprezentująca zarówno wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowe, firmy antykorozyjne jak i wszelkie przedsiębiorstwa na co dzień zmagające się z zagrożeniami korozyjnymi. 

Materiały sympozyjne opublikowane będą jako zeszyt prenumerowany „Ochrony przed Korozją” i będą dostępne przy rejestracji.

Informacje:  www.symp-kor-szczyrk.mim.pcz.czest.pl

Firmy wspierające PSK