Studia Podyplomowe - Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie

Informujemy, że Politechnika Krakowska rozpoczęła nabór na pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe z zakresu: Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie.

Studia Podyplomowe - Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie

Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej i ICHEMAD-PROFARB (przy współpracy z przemysłem) organizuje pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe które przekazują skompletowaną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów.

System i terminy: 2 semestry, wykłady: sobota-niedziela, co 2-gi tydzień, rozpoczęcie kwiecień 2016.

Główne grupy tematyczne:

 • podstawy chemiczne, definicje
 • surowce, materiały do wytwarzania
 • formułowanie, receptury
 • technologia i procesy produkcyjne
 • maszyny, urządzenia, instalacje
 • własności i metodyka badań, przyrządy
 • grupy i rodzaje wyrobów lakierowych
 • stosowanie; metody, urządzenia, instalacje
 • najnowsze produkty, technologie, procesy
 • badania i rozwój
 • bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • biznes i zarządzanie

Wykładowcy:

 • naukowcy z Politechniki Krakowskiej
 • naukowcy i specjaliści z uczelni oraz firm niemieckich (w tym Politechnika w Krefeld Niemcy- specjalizacja farb, firmy: BYK, Evonik ...)
 • doświadczeni specjaliści i praktycy z przemysłu farb i lakierów oraz producenta maszyn dla produkcji
 • specjaliści z polskich instytutów badawczych

Uczestnik Studiów otrzymuje dyplom Politechniki Krakowskiej wg wzoru Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej załączamy Ulotkę informacyjną.

Zgłoszenia i pełne informacje na stronie

www.studiafarby.pk.edu.pl

Firmy wspierające PSK