Kongres Achema

Kongres Achema, 11 - 15 czerwca 2018, Frankfurt

Kongres Achema

Do 22 września 2017 r. można zgłaszać referaty na przyszłoroczny Kongres Achema.

Kongres oferuje możliwości prezentacji wystąpienia podczas obrad samego Kongresu (część naukowa) oraz podczas ACHEMA PRAXISforums (część aplikacyjno-przemysłowa).

Więcej informacji: http://www.achema.de/congress

Kontakt:ACHEMA-Congress office
Matthias Neumann
Phone: +49-(0)69-7564-254
Fax: +49-(0)69-7564-176
Email: lecture@achema.de

Firmy wspierające PSK