KATALOG FIRM Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Zapraszamy do zgłaszania się do nowej edycji KATALOGU FIRM Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

KATALOG FIRM Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Więcej informacji poniżej i na stronie www.izbakolei.pl

Nowy Katalog Firm zostanie po raz pierwszy zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które odbędą się w dniach 26-29 września 2017 r. To największe i najbardziej prestiżowe targi w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego, na którym zaprezentowany zostanie aktualny poziom rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Nasz Katalog jest idealną okazją i szansą na promowanie Państwa firmy podczas targów TRAKO i nie tylko.

 

 

KATALOG FIRM Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – Edycja 2018/2019

Katalog jest wizytówką zrzeszonych w Izbie firm.

 • Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje poszczególnych firm.
 • Dzięki ponad 7-tysięcznemu nakładowi i bezpłatnemu kolportażowi na najważniejszych imprezach branży kolejowej w Europie Katalog stał się doskonałym nośnikiem informacji i narzędziem promocji.
 • Od 18 lat Katalog spotyka się z szerokim zainteresowaniem czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą.

Z uwagi  na zbliżający się okres urlopowy prosimy o:

 1. Rezerwację powierzchni reklamowej do 15 lipca 2017 r.
 2. Przesłanie projektu graficznego najpóźniej do 28 lipca 2017r.
 3.  

Zapraszamy do zapoznania się z wersją online pod adresem: http://izbakolei.pl/pl/katalog

Katalog wydawany jest co 2 lata!  NAKŁAD – 7 tys. egzemplarzy

PIERWSZA PREZENTACJA – podczas Targów TRAKO 2017

WYDANIE 2-JĘZYCZNE (polski, angielski)

Od 2000 r. najlepsze kompendium wiedzy na temat firm związanych z koleją.

·      ·        

KORZYŚCI:

CYKL ŻYCIA - 2 lata -  dwuletni cykl życia oznacza, że informacje o Izbie, firmach zrzeszonych oraz reklamy funkcjonują na rynku w dłuższym cyklu niż katalogi konkurencyjne.

ODBIORCY - Katalog Firm kierujemy głównie do kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów i menadżerów firm kolejowych.

DYSTRYBUCJA - Dwa kanały- z naciskiem na kolportaż bezpośredni podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę oraz tych w których biorą udział pracownicy Izby.

 

CENNIK REKLAM W KATALOGU FIRM

CENNIK REKLAM W

KATALOGU FIRM

Cena dla firm zrzeszonych

w Izbie

Cena dla pozostałych podmiotów

1 strona A4

3500 zł netto

4500 zł netto

½ strony A4

2500 zł netto

3500 zł netto

¼ strony A4

1500 zł netto

2500 zł netto

2 strony A4

5500 zł netto

6500 zł netto

Okładka (str. 2,3)

13 000 zł netto

17 000 zł netto

Okładka ( str. 4)

19 000 zł netto

23 000 zł netto

Nasze wydawnictwo  trafia do:

1.       Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:

2.       Kolei Samorządowych: Przewozy Regionalne Sp. z o.o., "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

 1. Spółek związanych z kolejnictwem:
 1. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechniki Śląskiej
 2. Przedstawicieli resortów transportu i gospodarki
 3. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
 4. Oddziałów WEH Ambasad RP
 5. Jednostek certyfikujących

Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym.

Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS „TRANSBALTICA”
 • Targi Logistyki Służb Mundurowych        
 • Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)

 

Konferencje:

 • „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”    
 • „Modernizacja Taboru Szynowego”
 • „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”
 • „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”
 • „Odzież służbowa w transporcie publicznym”
 • „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”
 • Konferencja PKP SKM w Trójmieście „Finansowanie usług i inwestycji w  pomorskim transporcie kolejowym – perspektywa UE 2014-2020. Nowe inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.”.  
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym” – INFRASZYN

 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu:

Rafał Hinc, Doradca ds. Kluczowych Klientów, tel. 577 337 624

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

ul. Chodkiewicza 17; 85-065 Bydgoszcz,

www.izbakolei.pl

Firmy wspierające PSK