EUROCORR 2017

3-7 września 2017, Praga, Czechy

EUROCORR 2017

EUROCORR, organizowany co roku przez Europejską Federację Korozyjną, jest wiodącym Kongresem Korozyjnym w Europie przyciągającym coraz większą międzynarodową publiczność.W tym roku EUROCORR będzie połączony z International Corrosion Congress (ICC) odbywającym się co trzy lata. 
EUROCORR 2017 obejmie wszystkie aspekty nauki o korozji, technologii i inżynierii korozyjnej pod hasłem przewodnim: Corrosion Control for Safer Living. Wykłady plenarne wygłoszą światowej klasy specjaliści, m. in. John Scully, Ivan Cole i Tetsuo Shoji; odbędzie się około 800 prezentacji ustnych i 12 równoległych sesji obejmujących tematy takie jak: korozja gazowa i atmosferyczna, korozja nuklearna, mechanizmy, metody i monitorowanie korozji, edukacja korozyjna, korozja morska, korozja stali, korozja w produkcji ropy naftowej i gazu, powłoki, ochrona katodowa, korozja w rafineriach, korozja w motoryzacji, trybokorozja, korozja polimerów, korozja artefaktów historycznych i archeologicznych, korozja w lotnictwie, korozja biomateriałów etc.
Więcej informacji: www.eurocorr2017.org

Firmy wspierające PSK