Coating Failure Analysis, Jon Cavallo, NACE

Nowa pozycja literaturowa - Coating Failure Analysis, Jon Cavallo, NACE

Coating Failure Analysis, Jon Cavallo, NACE
Książka Coating Failure Analysis autorstwa Jon'a Cavallo stanowi nową pozycję wśród opracowań NACE. W książce poruszane są zagadnienia związane z analizą uszkodzeń powłok ochronnych oraz podaje wytyczne do ich diagnozowania. Ksiązka ta to prawie 250 stron najnowszych informacji technicznych, prezentowanych na różnych konferencjach organizowanych przez NACE, dających wiedzę inżynierom, specjalistom, projektantom, producentom, naukowcom i inspektorom w zakresie analizowania uszkodzeń powłok stosowanych do zabezpieczania rurociągów, obiektów inżynieryjnych, hydrotechnicznych, portów itp.
 
Link do zakupu książki
 
Koszt: 120 $

Firmy wspierające PSK