60 lat czasopisma

Polskie czasopismo naukowo-techniczne w bieżącym roku świętuje 60, rok wydawania.

60 lat czasopisma

Założone w 1958 roku, z inicjatywy prof. Michała Śmiałowskiego, było wydawane najpierw jako kwartalnik, potem jako dwumiesięcznik, a od 1969 roku jako miesięcznik. Redaktorami Naczelnymi byli: inż. Jan Próchnicki (1958 - 1970), dr inż. Stanisław Moliński (1970 - 1975),  mgr inż. Edward Śmieszek (1976 - 2003),  mgr inż. Barbara  Biegańska (2003 - 2007) a od 2008 tą funkcję sprawuje dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz.

Czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z korozją i ochroną przed korozją porusza także sprawy związane z praktycznym wykorzystaniem i wdrożeniem do praktyki przemysłowej opracowań naukowców, pracowników instytutów naukowo-badawczych, projektantów, producentów urządzeń i aparatury badawczo-pomiarowej oraz materiałów wykorzystywanych w zabezpieczeniach wykonywanych przez olbrzymią liczbę firm. 
Od roku 2007 dostęp do bazy artykułów czasopisma w wersji elektronicznej można uzyskać za pośrednictwem portalu www.sigma-not.pl

 Prenumeratę można zamówić tradycyjnie oraz przez internet, pod adresem: http://sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html    Więcej informacji: www.ochronaprzedkorozja.pl

Firmy wspierające PSK