XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2015)

18 - 20 listopada 2015 r., Centrum Konf.-Szkoleniowe "Poraj", Jastrząb - Poraj k. Częstochowy

 XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne (APCS-2015)

Serdecznie zapraszamy do udziału w  XVIII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo - Technicznym (APCS-2015) organizowanym pod hasłem "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej". Sympozjum, będące 400 setnym spotkaniem Europejskiej Federacji Korozyjnej, odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2015 r., w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Poraj" zlokalizowanym w miejscowości Jastrząb - Poraj k. Częstochowy. 

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie wszystkich problemów związanych z korozją materiałów, mechanizmami korozji, czynnikami środowiskowymi, sposobami zapobiegania, a także aspektami edukacyjnymi i ekonomicznymi korozji, umożliwiając szeroką wymianę poglądów i twórczą dyskusję.

Więcej o Sympozjum APCS 2015: "Ochrona przed Korozją" nr 2/2016

Firmy wspierające PSK